הגה וצורות : הרחבת אוצר מילים
Peer Review for material titled "הגה וצורות : הרחבת אוצר מילים"
User Rating for material titled "הגה וצורות : הרחבת אוצר מילים"
Member Comments for material titled "הגה וצורות : הרחבת אוצר מילים"
Personal Collections for material titled "הגה וצורות : הרחבת אוצר מילים"
Learning Exercises for material titled "הגה וצורות : הרחבת אוצר מילים"
Accessibility Info for material titled "הגה וצורות : הרחבת אוצר מילים"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

הגה וצורות : הרחבת אוצר מילים

    

הגה וצורות : הרחבת אוצר מילים

Logo for הגה וצורות : הרחבת אוצר מילים
סיכום - מילים חדשות נוצרות על-ידי יציקת שורשים חדשים לתבניות קיימות. השורשים החדשים הם תוצאה של שורש תנייני. איך נוצר שורש תנייני?
Material Type: Reference Material
Technical Format: Image
Date Added to MERLOT: December 07, 2009
Date Modified in MERLOT: December 07, 2009
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: מיטל, מאו"ר, מרכז לטכנולוגיה חינוכית, אטימולוגיה, maor, מט"ח, עברית, שפות, etymology, CET, הגה, morphology, new words, מטח, התפתחות מילים, מורפולוגיה, meital, מאור, מיט"ל, language, שפה, בלשנות, Hebrew, linguistics, צורות

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: High School, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן רשת.
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for הגה וצורות : הרחבת אוצר מילים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page