נדידת הנחיריים : איך התפתח אף שגם נושם וגם מריח?
Peer Review for material titled "נדידת הנחיריים : איך התפתח אף שגם נושם וגם מריח?"
User Rating for material titled "נדידת הנחיריים : איך התפתח אף שגם נושם וגם מריח?"
Member Comments for material titled "נדידת הנחיריים : איך התפתח אף שגם נושם וגם מריח?"
Bookmark Collections for material titled "נדידת הנחיריים : איך התפתח אף שגם נושם וגם מריח?"
Course ePortfolios for material titled "נדידת הנחיריים : איך התפתח אף שגם נושם וגם מריח?"
Learning Exercises for material titled "נדידת הנחיריים : איך התפתח אף שגם נושם וגם מריח?"
Accessibility Info for material titled "נדידת הנחיריים : איך התפתח אף שגם נושם וגם מריח?"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

נדידת הנחיריים : איך התפתח אף שגם נושם וגם מריח?

    

נדידת הנחיריים : איך התפתח אף שגם נושם וגם מריח?

Logo for נדידת הנחיריים : איך התפתח אף שגם נושם וגם מריח?
מאמר קצר - מה עושים עם האף? נושמים ומריחים. מה עושים אתו הדגים? מריחים בלבד. הנחיריים הם שתי תעלות שנפתחות לאוויר מצדן האחד ומתחברות לגרון מצדן השני. אך מסתבר שלא כך היה מאז ומתמיד, מאובן חדש מציג את שלב הביניים בין אף עצמאי לאף שבנוי משני זוגות נחיריים חיצוניים.
Material Type: Reference Material
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 16, 2009
Date Modified in MERLOT: December 16, 2009
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: smell, ריח, מערכת הנשימה, מיטל, מאו"ר, דרכי הנשימה, מערכת, breathing, נחיריים, ביולוגיה, אף, מרכז לטכנולוגיה חינוכית, אבולוציה, respiratory, maor, מט"ח, biology, nostril, CET, גוף האדם, evolution, human, system, מטח, נשימה, meital, מאור, מיט"ל, nose

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Grade School, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן רשת.
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for נדידת הנחיריים : איך התפתח אף שגם נושם וגם מריח?

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page