חוגים ברשת
Peer Review for material titled "חוגים ברשת"
User Rating for material titled "חוגים ברשת"
Member Comments for material titled "חוגים ברשת"
Personal Collections for material titled "חוגים ברשת"
Learning Exercises for material titled "חוגים ברשת"
Accessibility Info for material titled "חוגים ברשת"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

חוגים ברשת

    

חוגים ברשת

Logo for חוגים ברשת
שער הכניסה לחוגים המקוונים של מכון דוידסון - מתמטיקה בהתכתבות ומדע בהתכתבות
Material Type: Online Course
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: January 12, 2010
Date Modified in MERLOT: January 12, 2010
Author:
Send email to yossi.elran@weizmann.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: כימיה, מכון ויצמן, מאו"ר, מיטל, Weizmann, מדעים, Israel, ביולוגיה, מתמטיקה, כדור הארץ, מדעי המחשב, מכון דוידסון, אסטרופיזיקה, פיזיקה, Davidson, ידע כללי, meital, אקולוגיה, maor, מאור, מיט"ל

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Grade School, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Arabic, Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for חוגים ברשת

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page