תחרויות מקוונות
Peer Review for material titled "תחרויות מקוונות"
User Rating for material titled "תחרויות מקוונות"
Member Comments for material titled "תחרויות מקוונות"
Personal Collections for material titled "תחרויות מקוונות"
Learning Exercises for material titled "תחרויות מקוונות"
Accessibility Info for material titled "תחרויות מקוונות"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

תחרויות מקוונות

    

תחרויות מקוונות

Logo for תחרויות מקוונות
אולימפיאדות במתמטיקה, פיסיקה ועוד...
Material Type: Online Course
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: January 12, 2010
Date Modified in MERLOT: February 21, 2012
Author:
Send email to davidson.institute@weizmann.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: כימיה, מכון ויצמן, מאו"ר, מיטל, Weizmann, מדעים, Israel, ביולוגיה, מתמטיקה, כדור הארץ, מדעי המחשב, מכון דוידסון, אסטרופיזיקה, פיזיקה, Davidson, ידע כללי, meital, אקולוגיה, maor, מאור, מיט"ל

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Grade School, Middle School, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for תחרויות מקוונות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page