המרד הגדול בגליל
Peer Review for material titled "המרד הגדול בגליל"
User Rating for material titled "המרד הגדול בגליל"
Member Comments for material titled "המרד הגדול בגליל"
Personal Collections for material titled "המרד הגדול בגליל"
Learning Exercises for material titled "המרד הגדול בגליל"
Accessibility Info for material titled "המרד הגדול בגליל"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

המרד הגדול בגליל

    

המרד הגדול בגליל

Logo for המרד הגדול בגליל
שש הרצאות מוקלטות בוידאו מתוך יום עיון שנערך באוניברסיטת חיפה בנושא "המרד הגדול בגליל" : בשנת 66 לסה"נ פרץ מרד היהודים בשלטון הרומי. ארבע שנים אחריו נחרבו ירושלים והמקדש. שלוש שנים אחר כך נכבש מבצר מצדה שבו התבצרו אחרוני המורדים. המרד דוכא – זרוע הברזל של הצבא הרומי זרעה הרס וחורבן ביישובי היהודים המורדים אלפי יהודים הומתו ואלפים נמכרו לעבדות.יום העיון כולל את ההרצאות:1. האומנם היו 204 ישובים בגליל ערב המרד? קישורהמרד הגדול של העם היהודי כנגד הכובשים הרומאים (66-73 לספירה) הסתיים בכישלון חרוץ של... More
Material Type: Reference Material
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: January 19, 2010
Date Modified in MERLOT: December 09, 2014
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: הערוץ האקדמי, ארץ ישראל, lecture, אוניברסיטת חיפה, מיטל, מאו"ר, Israel, הרצאת וידאו, הסטוריה, גליל, חיפה, Rome, maor, video, המרד הגדול, Galilee, חברה, Jewish, university, המרד הגדול בגליל, Great Revolt, הרצאה, history, רומי, meital, וידאו, מאור, מיט"ל, haifa

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן רשת המנגן וידאו

Language: Hebrew
Material Version: 06/03/2008
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for המרד הגדול בגליל

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page