אספסיאנוס, כיבוש הגליל ותורת המלחמה הרומית
Peer Review for material titled "אספסיאנוס, כיבוש הגליל ותורת המלחמה הרומית"
User Rating for material titled "אספסיאנוס, כיבוש הגליל ותורת המלחמה הרומית"
Member Comments for material titled "אספסיאנוס, כיבוש הגליל ותורת המלחמה הרומית"
Personal Collections for material titled "אספסיאנוס, כיבוש הגליל ותורת המלחמה הרומית"
Learning Exercises for material titled "אספסיאנוס, כיבוש הגליל ותורת המלחמה הרומית"
Accessibility Info for material titled "אספסיאנוס, כיבוש הגליל ותורת המלחמה הרומית"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

אספסיאנוס, כיבוש הגליל ותורת המלחמה הרומית

    

אספסיאנוס, כיבוש הגליל ותורת המלחמה הרומית

Logo for אספסיאנוס, כיבוש הגליל ותורת המלחמה הרומית
הרצאה מוקלטת בוידאו בנושא "אספסיאנוס, כיבוש הגליל ותורת המלחמה הרומית" : פרופ' ישראל שצמן מרצה על השיקולים שעמדו לנגד עיניו של הקיסר הרומי במינויו את אספסיאנוס כמפקד על דיכוי המרד הגדול של הישוב היהודי ועל אסטרטגיות הלחימה של הצבא הרומי.ההרצאה היא חלק מתוך יום עיון שנערך באוניברסיטת חיפה בנושא "המרד הגדול בגליל" : בשנת 66 לסה"נ פרץ מרד היהודים בשלטון הרומי. ארבע שנים אחריו נחרבו ירושלים והמקדש. שלוש שנים אחר כך נכבש מבצר מצדה שבו התבצרו אחרוני המורדים. המרד דוכא – זרוע הברזל של הצבא הרומי זרעה... More
Material Type: Reference Material
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: January 19, 2010
Date Modified in MERLOT: December 09, 2014
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: ארץ ישראל, הערוץ האקדמי, מלחמה, lecture, לחימה, אוניברסיטת חיפה, מיטל, מאו"ר, Israel, הרצאת וידאו, הסטוריה, גליל, חיפה, אסטרטגיה, Rome, maor, video, המרד הגדול, Galilee, אספסיאנוס, המרד הגדול בגליל, university, Jewish, חברה, Great Revolt, הרצאה, הצבא הרומי, history, רומי, meital, וידאו, haifa, מיט"ל, מאור

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן רשת המנגן וידאו
Language: Hebrew
Material Version: 06/03/2008
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for אספסיאנוס, כיבוש הגליל ותורת המלחמה הרומית

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page