שירה - רחל - חייה ושירתה
Peer Review for material titled "שירה - רחל - חייה ושירתה"
User Rating for material titled "שירה - רחל - חייה ושירתה"
Member Comments for material titled "שירה - רחל - חייה ושירתה"
Bookmark Collections for material titled "שירה - רחל - חייה ושירתה"
Course ePortfolios for material titled "שירה - רחל - חייה ושירתה"
Learning Exercises for material titled "שירה - רחל - חייה ושירתה"
Accessibility Info for material titled "שירה - רחל - חייה ושירתה"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

שירה - רחל - חייה ושירתה

    

שירה - רחל - חייה ושירתה

Logo for שירה - רחל - חייה ושירתה
בפעילות זו תערכו מסע בעקבות חייה של המשוררת רחל. תכירו את ה"תחנות" העיקריות בחייה ואת השירים שכתבה. תאספו מידע ותמונות על כל "תחנה" ותארגנו את כל החומרים במצגת המהווה "אלבום מצולם" על חייה ושירתה.מפתח/י הפעילות: רונית יעקובוביץ' חט"ב היובל, ראש העין בהנחיית זהבה אפל קהל יעד: כיתות ח'-ט'  
Material Type: Assignment
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: March 24, 2010
Date Modified in MERLOT: December 09, 2014
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: ספרות, מכון ויצמן, מאו"ר, מיטל, Weizmann, literature, Rachel, poetry, כתו"ם, כתום, מכון דוידסון, Davidson, רחל המשוררת, רחל, meital, מיט"ל, מאור, maor, סיפרות, שירה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן רשת
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for שירה - רחל - חייה ושירתה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page