הסיפור הקצר - הלוויתו של אחד העם / בינימין תמוז
Peer Review for material titled "הסיפור הקצר - הלוויתו של אחד העם / בינימין תמוז"
User Rating for material titled "הסיפור הקצר - הלוויתו של אחד העם / בינימין תמוז"
Member Comments for material titled "הסיפור הקצר - הלוויתו של אחד העם / בינימין תמוז"
Bookmark Collections for material titled "הסיפור הקצר - הלוויתו של אחד העם / בינימין תמוז"
Course ePortfolios for material titled "הסיפור הקצר - הלוויתו של אחד העם / בינימין תמוז"
Learning Exercises for material titled "הסיפור הקצר - הלוויתו של אחד העם / בינימין תמוז"
Accessibility Info for material titled "הסיפור הקצר - הלוויתו של אחד העם / בינימין תמוז"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

הסיפור הקצר - הלוויתו של אחד העם / בינימין תמוז

    

הסיפור הקצר - הלוויתו של אחד העם / בינימין תמוז

Logo for הסיפור הקצר - הלוויתו של אחד העם / בינימין תמוז
פעילות זו עוסקת בפועלו של אחד העם כאדם וסופר ודורשת מהתלמיד לבנות סט תוצרים כפועל יוצא של חיפוש המידע. מעבר לבניית תעודת זהות אישית של הסופר נדרש תלמיד לחפש וללמוד הקשרים שונים של שם הסופר כפי שהנציחו את שמו בעיר תל אביב, כולל תרומה לאתר הבית ספרי.מפתח/י הפעילות: דינה מועלם חט"ב גוונים,ראש העין בהנחיית זהבה אפלקהל יעד: כיתות ח'
Material Type: Assignment
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: April 13, 2010
Date Modified in MERLOT: June 06, 2014
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: סיפור קצר, ספרות, הלוויתו של אחד העם, מכון ויצמן, מאו"ר, מיטל, literature, Weizmann, כתו"ם, כתום, מכון דוידסון, בנימין תמוז, Davidson, meital, מיט"ל, מאור, maor, סיפרות

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן רשת
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for הסיפור הקצר - הלוויתו של אחד העם / בינימין תמוז

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page