הקמצן / מולייר - בלוג
Peer Review for material titled "הקמצן / מולייר - בלוג"
User Rating for material titled "הקמצן / מולייר - בלוג"
Member Comments for material titled "הקמצן / מולייר - בלוג"
Bookmark Collections for material titled "הקמצן / מולייר - בלוג"
Course ePortfolios for material titled "הקמצן / מולייר - בלוג"
Learning Exercises for material titled "הקמצן / מולייר - בלוג"
Accessibility Info for material titled "הקמצן / מולייר - בלוג"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

הקמצן / מולייר - בלוג

    

הקמצן / מולייר - בלוג

Logo for הקמצן / מולייר - בלוג
במשימה זו התלמידים נכנסים לנעלי אחת  מדמויות המחזה וכותבים את יומנה האישי.  התלמידים  משתמשים בכלי הנפוץ בימינו, ה"בלוג" (יומן רשת) דרכו הם מציגים את מחשבותיה והרגשותיה של הדמות. העבודה תתבצע בקבוצות.מפתח/י הפעילות:   ענת רשף, חט"ב גוונים, ראש העין בהנחיית זהבה אפל קהל יעד: כיתות ט'מחוון הערכה
Material Type: Assignment
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: April 14, 2010
Date Modified in MERLOT: June 06, 2014
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: ספרות, מכון ויצמן, מאו"ר, מיטל, literature, Weizmann, moliere, הקמצן, כתו"ם, כתום, מכון דוידסון, מולייר, Davidson, meital, בלוג, מיט"ל, מאור, maor, סיפרות

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span>דפדפן רשת</span><br/>
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for הקמצן / מולייר - בלוג

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page