לקחים מהעבר ומגמות עתידיות
Peer Review for material titled "לקחים מהעבר ומגמות עתידיות"
User Rating for material titled "לקחים מהעבר ומגמות עתידיות"
Member Comments for material titled "לקחים מהעבר ומגמות עתידיות"
Personal Collections for material titled "לקחים מהעבר ומגמות עתידיות"
Learning Exercises for material titled "לקחים מהעבר ומגמות עתידיות"
Accessibility Info for material titled "לקחים מהעבר ומגמות עתידיות"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

לקחים מהעבר ומגמות עתידיות

    

לקחים מהעבר ומגמות עתידיות

Logo for לקחים מהעבר ומגמות עתידיות
הרצאה אחרונה של פרופ' שרה גורי-רוזבנליט במסגרת הקורס "אוניברסיטאות פתוחות: דמוקרטיזציה" של האוניברסיטה הפתוחה. פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, מפתחת הקורס, הקליטה הרצאות אלו כנדבך נוסף לחומר הלימוד הכתוב.הקורס נועד לנתח את ההשלכות האקדמיות והפוליטיות של הדמוקרטיזציה של הנגישות לחינוך הגבוה, החל מהמחצית השנייה של המאה ה-20; להשוות בין פתרונות אלטרנטיביים להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה; לסקור מבחינה היסטורית ובאופן השוואתי את תופעת ההוראה מרחוק מאז ימי קדם ועד ימינו, תוך שימת דגש על השפעותיה בקידום מטרות... More
Material Type: Presentation
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: May 30, 2010
Date Modified in MERLOT: May 30, 2010
Author:
Send email to saragu@openu.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: אוניברסיטאות פתוחות, השכלה גבוהה, Sara Guri-rosenblit, טכנולוגיות, Israel, האוניברסיטה הפתוחה, הרצאה, דמוקרטיזציה, open university, נגישות, אוניברסיטאות קמפוס, תשתית ארגונית, הוראה מרחוק, יצירת ידע, מידע, חינוך גבוה, סגל אקדמי

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional, College Upper Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for לקחים מהעבר ומגמות עתידיות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page