צמיחת התאוריה של הקוריקולום
Peer Review for material titled "צמיחת התאוריה של הקוריקולום"
User Rating for material titled "צמיחת התאוריה של הקוריקולום"
Member Comments for material titled "צמיחת התאוריה של הקוריקולום"
Personal Collections for material titled "צמיחת התאוריה של הקוריקולום"
Learning Exercises for material titled "צמיחת התאוריה של הקוריקולום"
Accessibility Info for material titled "צמיחת התאוריה של הקוריקולום"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

צמיחת התאוריה של הקוריקולום

    

צמיחת התאוריה של הקוריקולום

Logo for צמיחת התאוריה של הקוריקולום
הרצאתה של פרופ' שרה גורי רוזנבליט בנושא צמיחת התאוריה של הקוריקולום, שניתנה במסגרת הקורס "פיתוח והפעלה של תכניות לימודים" של האוניברסיטה הפתוחה. לאחר ההקדמה מוצגות השאלות העקרוניות בכל תכנית לימודים, מטרות החינוך מימי קדם, צמיחת התיאוריה של הקוריקולום והגדרות הקוריקולום, הפרק השני בספר של מארש - קטגוריות ומושגי יסוד, מאמרם של Sears & Marshall, המאמר של Hlebowitsh, המודל של טיילור ועוד.
Material Type: Presentation
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: June 07, 2010
Date Modified in MERLOT: June 07, 2010
Author:
Send email to saragu@openu.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: Sears & Marshall, תיאוריה, קוריקולום, מטרת החינוך, האוניברסיטה הפתוחה, הרצאה, טיילור, מודל, מאמר, Hlebowitsh, תוכניות לימודים, מארש, מטרות, חינוך, שרה גורי רוזנבליט, קטגוריות ומושגי יסוד

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College Upper Division, Graduate School, Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for צמיחת התאוריה של הקוריקולום

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page