אי גילוי מידע כמכשיר להטלת אחריות משפטית
Peer Review for material titled "אי גילוי מידע כמכשיר להטלת אחריות משפטית"
User Rating for material titled "אי גילוי מידע כמכשיר להטלת אחריות משפטית"
Member Comments for material titled "אי גילוי מידע כמכשיר להטלת אחריות משפטית"
Personal Collections for material titled "אי גילוי מידע כמכשיר להטלת אחריות משפטית"
Learning Exercises for material titled "אי גילוי מידע כמכשיר להטלת אחריות משפטית"
Accessibility Info for material titled "אי גילוי מידע כמכשיר להטלת אחריות משפטית"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

אי גילוי מידע כמכשיר להטלת אחריות משפטית

    

אי גילוי מידע כמכשיר להטלת אחריות משפטית

Logo for אי גילוי מידע כמכשיר להטלת אחריות משפטית
הרצאתו של עו"ד יהונתן דיוויס על היקף חובת גילוי המידע הרפואי למטופל, והמקרים שבהם אי גילוי נחשב לרשלנות מבחינת החוק.
Material Type: Reference Material
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: June 17, 2010
Date Modified in MERLOT: June 17, 2010
Author:
Send email to support_online@univ.haifa.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: הערוץ האקדמי, university, אוניברסיטת חיפה, משפט, מיטל, מאו"ר, הרצאה, health, הרצאת וידאו, רפואה, חיפה, עו"ד יונתן דייוויס, meital, וידאו, haifa, maor, מאור, מיט"ל, מידע, video

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: High School, College General Ed, College Lower Division, College Upper Division, Graduate School, Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: Browser with Windows Media Plugin
Language: Hebrew, English
Material Version: 0
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for אי גילוי מידע כמכשיר להטלת אחריות משפטית

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page