סין אחרי האולימפיאדה
Peer Review for material titled "סין אחרי האולימפיאדה"
User Rating for material titled "סין אחרי האולימפיאדה"
Member Comments for material titled "סין אחרי האולימפיאדה"
Bookmark Collections for material titled "סין אחרי האולימפיאדה"
Course ePortfolios for material titled "סין אחרי האולימפיאדה"
Learning Exercises for material titled "סין אחרי האולימפיאדה"
Accessibility Info for material titled "סין אחרי האולימפיאדה"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

סין אחרי האולימפיאדה

    

סין אחרי האולימפיאדה

Logo for סין אחרי האולימפיאדה
בשעה שפיצוצי זיקוקי הדינור נשמעו בטקס הפתיחה של אולימפיאדת בייג'ינג נשמעו גם פיצוצים אחרים – של הפלישה הרוסית לגיאורגיה. האם קיים קשר בין הפלישה הרוסית לפתיחת האולימפיאדה ואיך השפיעו המשחקים האולימפיים על המארחת – סין. ד"ר עמיחי אלפרוביץ, ד"ר נמרוד ברנוביץ' ופרופ' יצחק שיחור עונים על השאלות.
Material Type: Reference Material
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: June 17, 2010
Date Modified in MERLOT: September 14, 2011
Author:
Send email to support_online@univ.haifa.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: הערוץ האקדמי, אולימפיאדה, university, בייג'ין, אוניברסיטת חיפה, מיטל, מאו"ר, סין, הרצאה, עמיחי אלפרוביץ', הרצאת וידאו, יצחק שיחור, נמרוד ברנוביץ, חיפה, meital, וידאו, haifa, maor, מאור, מיט"ל, video

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (1)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School, College General Ed, College Lower Division, College Upper Division, Graduate School, Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: Browser with Windows Media Plugin
Language: Hebrew, English
Material Version: 0
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for סין אחרי האולימפיאדה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page