חקר מגילות קומראן
Peer Review for material titled "חקר מגילות קומראן"
User Rating for material titled "חקר מגילות קומראן"
Member Comments for material titled "חקר מגילות קומראן"
Personal Collections for material titled "חקר מגילות קומראן"
Learning Exercises for material titled "חקר מגילות קומראן"
Accessibility Info for material titled "חקר מגילות קומראן"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

חקר מגילות קומראן

    

חקר מגילות קומראן

Logo for חקר מגילות קומראן
הרצאות מתוך סדנת חיפה לחקר מגילות קומראן: פרופ' מנחם קיסטר מהאוניברסיטה העברית על נוסחאות תפילה במגילות ובספרות בית שני ופרופ' משה בר-אשר, נשיא האקדמיה ללשון העברית בעיון חוזר במגילת ברית דמשק מהגניזה.
Material Type: Reference Material
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: June 17, 2010
Date Modified in MERLOT: February 27, 2011
Author:
Send email to support_online@univ.haifa.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: הערוץ האקדמי, university, תנ"ך, משה בר-אשר, אוניברסיטת חיפה, מיטל, מאו"ר, ארכיאולוגיה, מנחם קיסטר, הרצאה, יהדות, משה בר אשר, הרצאת וידאו, חיפה, meital, חקר מגילות קומראן, וידאו, haifa, maor, מאור, מיט"ל, Judaism, לשון עברית, video

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: High School, College General Ed, College Lower Division, College Upper Division, Graduate School, Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: Browser with Windows Media Plugin
Language: Hebrew, English
Material Version: 0
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for חקר מגילות קומראן

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page