אירופה ערש הלאומיות - ספרים קוליים
Peer Review for material titled "אירופה ערש הלאומיות - ספרים קוליים"
User Rating for material titled "אירופה ערש הלאומיות - ספרים קוליים"
Member Comments for material titled "אירופה ערש הלאומיות - ספרים קוליים"
Personal Collections for material titled "אירופה ערש הלאומיות - ספרים קוליים"
Learning Exercises for material titled "אירופה ערש הלאומיות - ספרים קוליים"
Accessibility Info for material titled "אירופה ערש הלאומיות - ספרים קוליים"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

אירופה ערש הלאומיות - ספרים קוליים

    

אירופה ערש הלאומיות - ספרים קוליים

Logo for אירופה ערש הלאומיות - ספרים קוליים
גרסה קולית של ספרי הקורס "אירופה ערש הלאומיות": עם, אומה מולדת, מעשיות האחים גרים, לאומיות מול קומוניזם, לאומיות בחסד היחיד. הקורס עוסק בעליית הלאומיות באירופה בתחילת המאה ה-19 ובוחן את גילוייה של הלאומיות בתחומים שונים - ספרות, אמנות הציור, מוסיקה, פילוסופיה - שבאמצעותם עוצבה התודעה הלאומית של בני אירופה.
Material Type: Open Textbook
Technical Format: Audio
Date Added to MERLOT: June 22, 2010
Date Modified in MERLOT: June 22, 2010
Author:
Send email to henryva@openu.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: ספר, ספרות, תרבות, מאו"ר, לאומיות, Israel, אחים גרים, האוניברסיטה הפתוחה, Open University, שמע, ישראל, פילוסופיה, אודיו, קולי, היסטוריה, אירופה, מאור, maor, מאה ה-19

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for אירופה ערש הלאומיות - ספרים קוליים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page