פילוסופיה יהודית בימי הביניים: מרס"ג עד הרמב"ם
Peer Review for material titled "פילוסופיה יהודית בימי הביניים: מרס"ג עד הרמב"ם"
User Rating for material titled "פילוסופיה יהודית בימי הביניים: מרס"ג עד הרמב"ם"
Member Comments for material titled "פילוסופיה יהודית בימי הביניים: מרס"ג עד הרמב"ם"
Personal Collections for material titled "פילוסופיה יהודית בימי הביניים: מרס"ג עד הרמב"ם"
Learning Exercises for material titled "פילוסופיה יהודית בימי הביניים: מרס"ג עד הרמב"ם"
Accessibility Info for material titled "פילוסופיה יהודית בימי הביניים: מרס"ג עד הרמב"ם"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

פילוסופיה יהודית בימי הביניים: מרס"ג עד הרמב"ם

    

פילוסופיה יהודית בימי הביניים: מרס"ג עד הרמב"ם

Logo for פילוסופיה יהודית בימי הביניים: מרס
גרסה אלקטרונית של 3 כרכי ספר הקורס "פילוסופיה יהודית בימי הביניים". הפילוסופיה המערבית ראשיתה ביוון העתיקה. פילון היהודי מאלכסנדריה (20 לפנה"ס - 50 לסה"נ בערך) היה ההוגה הראשון שניסה ליצור סינתזה בין הפילוסופיה, המושתת על התבונה האנושית, לבין התורה שמקורה בהתגלות, ולגשר ביניהן. פילון, "הפילוסוף הסינתטי הראשון", נחשב לאב-טיפוס של הפילוסופיה הדתית בימי הביניים - היהודית, הנוצרית והאסלאמית. ואולם, יעברו עוד 800 שנה עד שתחל להתפתח מסורת של פילוסופיה יהודית רציפה בתרבות המערבית של ארצות האסלאם, מסורת... More
Material Type: Open Textbook
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: June 22, 2010
Date Modified in MERLOT: June 22, 2010
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: פילוסופיה יהודית, ימי הביניים, The Open University, רמב"ם, ישראל, מאו"ר, מאור, maor, היסטוריה, Israel, האוניברסיטה הפתוחה, Open University

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Graduate School, College Upper Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for פילוסופיה יהודית בימי הביניים: מרס"ג עד הרמב"ם

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page