מרעיון לממשות: ג'פרסון והפדרליזם בארה"ב
Peer Review for material titled "מרעיון לממשות: ג'פרסון והפדרליזם בארה"ב"
User Rating for material titled "מרעיון לממשות: ג'פרסון והפדרליזם בארה"ב"
Member Comments for material titled "מרעיון לממשות: ג'פרסון והפדרליזם בארה"ב"
Personal Collections for material titled "מרעיון לממשות: ג'פרסון והפדרליזם בארה"ב"
Learning Exercises for material titled "מרעיון לממשות: ג'פרסון והפדרליזם בארה"ב"
Accessibility Info for material titled "מרעיון לממשות: ג'פרסון והפדרליזם בארה"ב"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מרעיון לממשות: ג'פרסון והפדרליזם בארה"ב

    

מרעיון לממשות: ג'פרסון והפדרליזם בארה"ב

Logo for מרעיון לממשות: ג'פרסון והפדרליזם בארה
חומרי לימוד המלווים את ספר הקורס "מרעיון לממשות: ג'פרסון והפדרליזם בארה"ב".תומס ג'פרסון שכתב את טיוטת הצהרת העצמאות של ארצות-הברית היה מעורב בתהליך היווצרותה של הדמוקרטיה הפדרלית האמריקנית במשך כחמישים שנים. כעשרים אלף מכתבים שחבר כל חייו מכילים את השקפותיו, תגובותיו וביקורתו על כל היבט של תהליך התהוותה של הרפובליקה. לקט מתוך מכתביו ומתוך עשרות אלפי מכתבים שנכתבו אליו מרוכז בקורס והוא מהווה אוטוביוגרפיה של האיש ואספקלריה של תקופתו. המהפכה האמריקנית, עיצובו של משטר חוקתי שיעדו הראשי הוא חירות... More
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: June 22, 2010
Date Modified in MERLOT: December 15, 2014
Author:
Send email to tammyya@openu.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: The Open University, דמוקרטיה, מאו"ר, הפדרליזם, רפובליקה, ארצות הברית, Israel, הצהרת העצמאות, האוניברסיטה הפתוחה, Open University, אמריקה, תומס ג'פרסון, ישראל, משטר חוקתי, מאור, maor, קורס

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for מרעיון לממשות: ג'פרסון והפדרליזם בארה"ב

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page