המזרח התיכון בימינו
Peer Review for material titled "המזרח התיכון בימינו"
User Rating for material titled "המזרח התיכון בימינו"
Member Comments for material titled "המזרח התיכון בימינו"
Personal Collections for material titled "המזרח התיכון בימינו"
Learning Exercises for material titled "המזרח התיכון בימינו"
Accessibility Info for material titled "המזרח התיכון בימינו"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

המזרח התיכון בימינו

    

המזרח התיכון בימינו

Logo for המזרח התיכון בימינו
גרסה אלקטרונית של הספרים: ירדן - החיפוש אחר זהות , סעודיה - ממלכת נפט במבוכי הדת והפוליטיקה , עראק: מלוכה, מהפכה, רודנות , מצרים - האחות הבכירה. מתוך הקורס המזרח התיכון בימינו. 
Material Type: Open Textbook
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: June 22, 2010
Date Modified in MERLOT: December 15, 2014
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: The Open University, אסלאם, סעודיה, מאו"ר, מצרים, Israel, עראק, האוניברסיטה הפתוחה, מלוכה, Open University, עירק, מזרח תיכון, ערבים, ישראל, ירדן, מאור, maor, מהפכה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: High School, College General Ed, College Lower Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for המזרח התיכון בימינו

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page