האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת
Peer Review for material titled "האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת"
User Rating for material titled "האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת"
Member Comments for material titled "האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת"
Personal Collections for material titled "האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת"
Learning Exercises for material titled "האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת"
Accessibility Info for material titled "האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת

    

האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת

Logo for האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת
ספר אלקטרוני וחומרי למידה בקורס.הקורס עוסק בדת האסלאם באמצעות דיון בהתפתחות ההיסטורית של מוסדות ורעיונות מראשית האסלאם ועד ימינו. הקורס בוחן כיצד ובאילו נסיבות התגבשו כמה מתפיסות היסוד של האסלאם ומוסדותיו, ואילו שינויים עברו בתמורות שידע העולם המוסלמי. כמסגרת וכרקע הכרחיים להבנת הדינמיקה של דת האסלאם משולב בקורס מידע בסיסי על דת האסלאם ועל ההיסטוריה הפוליטית והחברתית של ארצות האסלאם. בלימוד דינמיקה זו כוונת הקורס היא ליצור רצף היסטורי של דת האסלאם מהאסלאם הקלאסי לאסלאם המודרני. הבנת התהליכים... More
Material Type: Collection
Date Added to MERLOT: June 23, 2010
Date Modified in MERLOT: June 23, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: אסלאם, Islam, מאו"ר, Israel, האוניברסיטה הפתוחה, Open University, מוסלמי, דת, ספר אלקטרוני, מזרח תיכון, מושגים, ישראל, ציר זמן, מאור, maor, היסטוריה

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional, College General Ed, College Upper Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page