חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול
Peer Review for material titled "חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול"
User Rating for material titled "חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול"
Member Comments for material titled "חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול"
Personal Collections for material titled "חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול"
Learning Exercises for material titled "חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול"
Accessibility Info for material titled "חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול

    

חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול

Logo for חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול
יחידות 2-1 פונקציות – הגדרת מושג הפונקציה, גרפים, פונקציות קוויות וריבועיות, חזקות ולוגריתמים, המספר e, הרכבת פונקציות, פונקציות הפכיות.יחידות 4-3 נגזרות – מושג הנגזרת, נגזרות של פונקציות מורכבות, פונקציות מונוטוניות, פונקציות קמורות וקעורות, נקודות קיצון, נקודות פיתול, גמישות.יחידות 6-5 פונקציות של שני משתנים – פונקציות של שני משתנים, עקומות שוות ערך, נגזרות חלקיות, משפט הפונקציות הסתומות, נקודות קיצון של פונקציה של שני משתנים, כופלי לגרנז', פונקציות הומוגניות.יחידה 7 אינטגרציה – פונקציה קדומה,... More
Material Type: Collection
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: June 24, 2010
Date Modified in MERLOT: August 08, 2010
Author:
Send email to hezino@openu.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מאור, maor, Israel, האוניברסיטה הפתוחה, Open University, ישראל, מאו"ר

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College Lower Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page