נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה
Peer Review for material titled "נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה"
User Rating for material titled "נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה"
Member Comments for material titled "נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה"
Personal Collections for material titled "נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה"
Learning Exercises for material titled "נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה"
Accessibility Info for material titled "נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה

    

נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה

Logo for נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה
בקורס נלמדים נושאים בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה לינארית. הקורס אינו קל, בעיקר משום שרובו עוסק בחומר מתמטי מופשט.נושאי הלימודשיעור I יסודות בתורת הקבוצות ועוד: קבוצות, יחסים, פונקציות, פולינומים, אינדוקציה מתמטית, נוסחת הבינוםשיעור II לוגיקה בסיסית: לוגיקת הפסוקים – קשרים פסוקיים, לוחות אמת, שקילות טאוטולוגית, נביעה טאוטולוגית, כללי היסק והוכחות; לוגיקת הפרדיקטים – שפת הפְּרֶדִיקָטִים, אמיתיות לוגית, שקילות לוגית, נביעה לוגית, הוכחותשיעור III אלגברה לינארית – תשתית: מערכות לינאריות; מרחבים... More
Material Type: Collection
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: June 24, 2010
Date Modified in MERLOT: August 08, 2010
Author:
Send email to fridav@openu.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מאור, maor, Israel, האוניברסיטה הפתוחה, Open University, ישראל, מאו"ר

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College Lower Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page