אלגברה לינארית
Peer Review for material titled "אלגברה לינארית"
User Rating for material titled "אלגברה לינארית"
Member Comments for material titled "אלגברה לינארית"
Personal Collections for material titled "אלגברה לינארית"
Learning Exercises for material titled "אלגברה לינארית"
Accessibility Info for material titled "אלגברה לינארית"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

אלגברה לינארית

    

אלגברה לינארית

Logo for אלגברה לינארית
חומר הלימודיחידה 1פרקי הכנהיחידות 3-2משוואות לינאריות והמרחב Rnיחידות 5-4מטריצות ודטרמיננטותיחידה 6שדה המספרים המרוכביםיחידות 8-7מרחבים לינארייםיחידות 10-9טרנספורמציות לינאריותיחידה 11ערכים עצמייםיחידה 12המרחב האוקלידי ה- n ממדי
Material Type: Collection
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: June 24, 2010
Date Modified in MERLOT: August 08, 2010
Author:
Send email to myriamr@openu.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מאור, maor, Israel, האוניברסיטה הפתוחה, Open University, ישראל, מאו"ר

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College Lower Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for אלגברה לינארית

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page