Material Detail

משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית

משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית

ספר אלקטרוני משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית. המשפחה היא רכיב מרכזי בניסיונו של כל אחד מאיתנו עם זאת, בבואנו לפענח את הרכיב הזה אנו מגלים שהבלתי מובן רב מן המובן. עובדה זו נובעת ממורכבות היחסים המשפחתיים: הם כוללים אהבה ואלימות, קרבה ובדידות, שגרת עבודה וטקסים; הם שייכים לתחום הפרטי אך גם לתחום הציבורי; הם זוכים להערכה ציבורית אך גם לביקורת. הממסדים למיניהם מגלים במשפחה עניין רב, אולם רוקמים עמה יחסים מנוגדים: מחזקים אותה...

Show More

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.