משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית
Peer Review for material titled "משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית"
User Rating for material titled "משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית"
Member Comments for material titled "משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית"
Personal Collections for material titled "משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית"
Learning Exercises for material titled "משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית"
Accessibility Info for material titled "משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית

    

משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית

Logo for משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית
ספר אלקטרוני משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית. המשפחה היא רכיב מרכזי בניסיונו של כל אחד מאיתנו עם זאת, בבואנו לפענח את הרכיב הזה אנו מגלים שהבלתי מובן רב מן המובן. עובדה זו נובעת ממורכבות היחסים המשפחתיים: הם כוללים אהבה ואלימות, קרבה ובדידות, שגרת עבודה וטקסים; הם שייכים לתחום הפרטי אך גם לתחום הציבורי; הם זוכים להערכה ציבורית אך גם לביקורת. הממסדים למיניהם מגלים במשפחה עניין רב, אולם רוקמים עמה יחסים מנוגדים: מחזקים אותה כדי לגייסה למטרותיהם, חוששים ממנה ומנסים להחלישה, ולעיתים אף... More
Material Type: Open Textbook
Date Added to MERLOT: June 25, 2010
Date Modified in MERLOT: August 08, 2010
Author:
Send email to matatab@openu.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: OPen University, ספר אלקטרוני, חברה, מחקר, סוציולוגיה, משפחה, ישראל, מאו"ר, אנתרופולוגיה, מאור, maor, Israel, האוניברסיטה הפתוחה, Open University, יחסים בין אישיים

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College Lower Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page