Material Detail

משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית

משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית

ספר אלקטרוני משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית. המשפחה היא רכיב מרכזי בניסיונו של כל אחד מאיתנו עם זאת, בבואנו לפענח את הרכיב הזה אנו מגלים שהבלתי מובן רב מן המובן. עובדה זו נובעת ממורכבות היחסים המשפחתיים: הם כוללים אהבה ואלימות, קרבה ובדידות, שגרת עבודה וטקסים; הם שייכים לתחום הפרטי אך גם לתחום הציבורי; הם זוכים להערכה ציבורית אך גם לביקורת. הממסדים למיניהם מגלים במשפחה עניין רב, אולם רוקמים עמה יחסים מנוגדים: מחזקים אותה כדי לגייסה למטרותיהם, חוששים ממנה ומנסים להחלישה, ולעיתים אף "מתחפשים" בעצמם למשפחה. הספר מציג ודן דיון ביקורתי בתופעה המורכבת הזאת: מתוארים בו יחסים משפחתיים מגוונים באזורים שונים בעולם ובתקופות שונות בהיסטוריה (מקום גדול יחסית מוקדש למשפחות בישראל ולמשפחות של יהודים) בזיקה להקשרים החברתיים השונים שבם נוצרו (ביניהם דתות, לאומים, מדינות, כלכלות, מעמדות וגזעים).... Show More
Rate

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.
hidden