בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה
Peer Review for material titled "בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה"
User Rating for material titled "בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה"
Member Comments for material titled "בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה"
Personal Collections for material titled "בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה"
Learning Exercises for material titled "בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה"
Accessibility Info for material titled "בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה

    

בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה

Logo for בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה
ספרים אלקטרוניים.הסדרה עוסקת בניתוח התהליך הפוליטי בחברה, בגישות שונות להצגתו, וכן דנה בשלושה מושגים מרכזיים הקשורים בתהליך הפוליטי - העוצמה, המדינה והחברה. 
Material Type: Open Textbook
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: June 25, 2010
Date Modified in MERLOT: August 08, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: חברה, סוציולוגיה, מאו"ר, Israel, האוניברסיטה הפתוחה, Open University, ספר אלקטרוני, עוצמה, חברה אזרחית, ישראל, פוליטיקה, מאור, maor, גלובליזציה, האונברסיטה הפתוחה, מדינה

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College Lower Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page