תורת המידה
Peer Review for material titled "תורת המידה"
User Rating for material titled "תורת המידה"
Member Comments for material titled "תורת המידה"
Personal Collections for material titled "תורת המידה"
Learning Exercises for material titled "תורת המידה"
Accessibility Info for material titled "תורת המידה"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

תורת המידה

    

תורת המידה

Logo for תורת המידה
הקורס כולל יחידת הכנה ועשרה פרקי לימוד. יחידת ההכנה מקנה מושגים מתורת הקבוצות וכוללת פרק על תכונות של הישר הממשי. בפרקי הלימוד נלמדים הנושאים: אלגבראות ו- אלגבראות, מרחבי מידה, המידה החיצונית של לבג, מידת לבג, פונקציות מדידות, כמעט בכל מקום והתכנסות כמעט במידה שווה, האינטגרל של פונקציות פשוטות בעלות תומך סופי, האינטגרל של פונקציות מדידות חסומות ובעלות תומך סופי, האינטגרל של פונקציות מדידות, הקשר בין גזירה לבין אינטגרציה של לבג.
Material Type: Collection
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: June 25, 2010
Date Modified in MERLOT: August 08, 2010
Author:
Send email to ionut@openu.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: maor, מאור, Israel, האוניברסיטה הפתוחה, Open University, מאו"ר

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College Upper Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for תורת המידה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page