סיור בתל חצור
Peer Review for material titled "סיור בתל חצור"
User Rating for material titled "סיור בתל חצור"
Member Comments for material titled "סיור בתל חצור"
Bookmark Collections for material titled "סיור בתל חצור"
Course ePortfolios for material titled "סיור בתל חצור"
Learning Exercises for material titled "סיור בתל חצור"
Accessibility Info for material titled "סיור בתל חצור"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

סיור בתל חצור

    

סיור בתל חצור

Logo for סיור בתל חצור
סיור מודרך באתר הארכאולוגי תל חצור: בסיור קמות לתחייה שבע תחנות בחצור העתיקה. בכל תחנה תוכלו לשוטט בשחזור תלת-ממדי, לצפות בסרטון הדרכה, להתבונן בממצאים חשובים שנמצאו בתחנה, ולהתרשם מראיון שצולם בה עם פרופ' אמנון בן-תור, הארכאולוג הראשי של תל חצור.
Material Type: Presentation
Technical Format: Flash
Date Added to MERLOT: October 13, 2010
Date Modified in MERLOT: December 16, 2014
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Shira Mayerson
Keywords: מקדש, אתר ארכאולוגי, אחאב, תל-חצור, סנונית, ארכיאולוגיה, ארכאולוגיה, חצור, שער שלמה, מקדש המצבות, אמנון בן תור, תל חצור, עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב, שלמה המלך, מפעל מים

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School, College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: no
Browse in Categories:

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for סיור בתל חצור

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page