מרכיבי המשימה המידענית
Peer Review for material titled "מרכיבי המשימה המידענית"
User Rating for material titled "מרכיבי המשימה המידענית"
Member Comments for material titled "מרכיבי המשימה המידענית"
Personal Collections for material titled "מרכיבי המשימה המידענית"
Learning Exercises for material titled "מרכיבי המשימה המידענית"
Accessibility Info for material titled "מרכיבי המשימה המידענית"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מרכיבי המשימה המידענית

    

מרכיבי המשימה המידענית

Logo for מרכיבי המשימה המידענית
מאמר על המרכיבים של משימה מידענית - מה חשוב לכלול במשימה כדי להקנות לתלמידים אורינות מידע - כגון : הבניית ידע, למידה עצמית, הערכה ורפלקצי, פתיח מזמן לפעילות, התייחסות לאופן איתור המידע. כולל קישורים למשימות לדוגמה
Material Type: Reference Material
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: October 13, 2010
Date Modified in MERLOT: July 19, 2011
Keywords: מידענות, חיפוש מידע, אוריאנות מידע

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (1)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Grade School, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for מרכיבי המשימה המידענית

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page