מרכז למדיה דיגיטלית- ספריית אוניברסיטת חיפה Digital Media Center-University of Haifa Library
Peer Review for material titled "מרכז למדיה דיגיטלית- ספריית אוניברסיטת חיפה Digital Media Center-University of Haifa Library"
User Rating for material titled "מרכז למדיה דיגיטלית- ספריית אוניברסיטת חיפה Digital Media Center-University of Haifa Library"
Member Comments for material titled "מרכז למדיה דיגיטלית- ספריית אוניברסיטת חיפה Digital Media Center-University of Haifa Library"
Bookmark Collections for material titled "מרכז למדיה דיגיטלית- ספריית אוניברסיטת חיפה Digital Media Center-University of Haifa Library"
Course ePortfolios for material titled "מרכז למדיה דיגיטלית- ספריית אוניברסיטת חיפה Digital Media Center-University of Haifa Library"
Learning Exercises for material titled "מרכז למדיה דיגיטלית- ספריית אוניברסיטת חיפה Digital Media Center-University of Haifa Library"
Accessibility Info for material titled "מרכז למדיה דיגיטלית- ספריית אוניברסיטת חיפה Digital Media Center-University of Haifa Library"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מרכז למדיה דיגיטלית- ספריית אוניברסיטת חיפה Digital Media Center-University of Haifa Library

    

מרכז למדיה דיגיטלית- ספריית אוניברסיטת חיפה Digital Media Center-University of Haifa Library

Logo for מרכז למדיה דיגיטלית- ספריית אוניברסיטת חיפה Digital Media Center-University of Haifa Library
המרכז למדיה דיגיטלית- הספריה של אוניברסיטת חיפה הינו מאגר מידע המכיל אובייקטים מסוגים שונים (ויזואליים, אודיו, וידאו וטקסט) שעברו תהליך דיגיטציה והעשרת מטהדאטה. האובייקטים המשוייכים לאוספים השונים ניתנים לעיון ושימוש לבעלי ההרשאות המתאימות. המערכת  כוללת גם תיבת חיפוש המאפשרת אחזור אובייקטים ודלייתם על פי מילים/נושא/סדרה. במאגר אוספי אמנות וארכיאולוגיה, היסטוריה של ארץ ישראל, תיאטרון, ארכיון אבא חושי, חיפה וסביבתה ,תזות M.A,PhD של בוגרי אוניברסיטת חיפה, פרסומי חוקרים, חיל הים ותולדות הספנות... More
Material Type: Collection
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: October 18, 2010
Date Modified in MERLOT: February 25, 2015
Author:
Submitter: Keren Barner
Keywords: צילום, ארץ ישראל, תצלומי אויר, רבדים, Repository, אמנות, כנרת, נהריה, ארכיאולוגיה, תזות, Israel, Images, digital collection, Haifa, Art, תיאטרון, History, חיפה, חיל הים, Archeology, היסטוריה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (2)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, High School, College General Ed, Middle School, College Upper Division, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: English, Old (ca.450-1100), Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for מרכז למדיה דיגיטלית- ספריית אוניברסיטת חיפה Digital Media Center-University of Haifa Library

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page