מבינים פיזיקה - סיבוב
Peer Review for material titled "מבינים פיזיקה - סיבוב"
User Rating for material titled "מבינים פיזיקה - סיבוב"
Member Comments for material titled "מבינים פיזיקה - סיבוב"
Bookmark Collections for material titled "מבינים פיזיקה - סיבוב"
Course ePortfolios for material titled "מבינים פיזיקה - סיבוב"
Learning Exercises for material titled "מבינים פיזיקה - סיבוב"
Accessibility Info for material titled "מבינים פיזיקה - סיבוב"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מבינים פיזיקה - סיבוב

    

מבינים פיזיקה - סיבוב

Logo for מבינים פיזיקה - סיבוב
פרק מס' 11 מתוך האתר "מבינים פיזיקה" המבוסס על הספר Understanding Physics בהוצאת מאגנס והמכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה.האתר מכיל חומרים בלימודי המכניקה - קורס פיזיקה 1, הכוללים: עמודים מתוך הספר "מבינים פיזיקה", תרגילים לפתרון, הדמיות (סימולציות אנימציה) Java מתוך הספר המקוון Physlet, סרטוני וידאו, ומערכות מושגים.פרק 11 עוסק בנושא: סיבוב.
Material Type: Online Course
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: October 28, 2010
Date Modified in MERLOT: July 22, 2013
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: מבינים פיזיקה, מבינים, physics, סימולציה, understanding, braude, סיבוב, בראודה, פיזיקה, שאלות, וידאו, maor, מאור, הדמיה, פיסיקה, מכניקה

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן רשת , Java Applets , נגן וידאו Video

Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for מבינים פיזיקה - סיבוב

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page