מגמות חדשות במדיניות הרווחה : מעבר מתלות בסיוע להשתלבות בעבודה
Peer Review for material titled "מגמות חדשות במדיניות הרווחה : מעבר מתלות בסיוע להשתלבות בעבודה "
User Rating for material titled "מגמות חדשות במדיניות הרווחה : מעבר מתלות בסיוע להשתלבות בעבודה "
Member Comments for material titled "מגמות חדשות במדיניות הרווחה : מעבר מתלות בסיוע להשתלבות בעבודה "
Personal Collections for material titled "מגמות חדשות במדיניות הרווחה : מעבר מתלות בסיוע להשתלבות בעבודה "
Learning Exercises for material titled "מגמות חדשות במדיניות הרווחה : מעבר מתלות בסיוע להשתלבות בעבודה "
Accessibility Info for material titled "מגמות חדשות במדיניות הרווחה : מעבר מתלות בסיוע להשתלבות בעבודה "
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מגמות חדשות במדיניות הרווחה : מעבר מתלות בסיוע להשתלבות בעבודה

    

מגמות חדשות במדיניות הרווחה : מעבר מתלות בסיוע להשתלבות בעבודה

Logo for מגמות חדשות במדיניות הרווחה : מעבר מתלות בסיוע להשתלבות בעבודה
מידע על מימוש מדיניות ההשתלבות בעבודה, על אמצעים שננקטו במדינות שונות במסגרת מימוש מדיניות זו (סנקציות, תמריצים כספיים, סיוע בחיפוש עבודה וקליטה במקום העבודה, פיתוח שירותים למשתלבים בעבודה), טיעונים בזכות מדיניות זו ובגנותה, תוצאות התוכניות להשתלבות ולקחים עיקריים.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 15, 2010
Date Modified in MERLOT: November 15, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מטח, תעסוקה, אבטלה, מאור, מדיניות חברתית, מדינת רווחה, רווחה, עבודה, הכנסה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional, College Upper Division, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for מגמות חדשות במדיניות הרווחה : מעבר מתלות בסיוע להשתלבות בעבודה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page