שבילים, כבישים ואוטוסטרדות: המטאפורות של עידן המידע
Peer Review for material titled "שבילים, כבישים ואוטוסטרדות: המטאפורות של עידן המידע"
User Rating for material titled "שבילים, כבישים ואוטוסטרדות: המטאפורות של עידן המידע"
Member Comments for material titled "שבילים, כבישים ואוטוסטרדות: המטאפורות של עידן המידע"
Personal Collections for material titled "שבילים, כבישים ואוטוסטרדות: המטאפורות של עידן המידע"
Learning Exercises for material titled "שבילים, כבישים ואוטוסטרדות: המטאפורות של עידן המידע"
Accessibility Info for material titled "שבילים, כבישים ואוטוסטרדות: המטאפורות של עידן המידע"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

שבילים, כבישים ואוטוסטרדות: המטאפורות של עידן המידע

    

שבילים, כבישים ואוטוסטרדות: המטאפורות של עידן המידע

Logo for שבילים, כבישים ואוטוסטרדות: המטאפורות של עידן המידע
על השפעת ההתפתחות הטכנולוגית והתפתחות אמצעי התקשורת (מהפיכת הדפוס, מחשב, אינטרנט) על השפה האנושית ועל תפיסת העולם של בני האדם. השפעה זו מתבטאת בין היתר באימוץ מטאפורות ומטבעות לשון חדשים.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 15, 2010
Date Modified in MERLOT: September 15, 2013
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: תרבות דיגיטלית, טכנולוגיה, מאור, מטח, שפה, טכנולוגיה וחברה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review
  Very good quality; in queue to be peer reviewed
  avg: 5 rating
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional, College General Ed, College Upper Division, College Lower Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for שבילים, כבישים ואוטוסטרדות: המטאפורות של עידן המידע

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page