הורה לי דרך: כיווני מחשבה להורים בנושא הסמים
Peer Review for material titled "הורה לי דרך: כיווני מחשבה להורים בנושא הסמים"
User Rating for material titled "הורה לי דרך: כיווני מחשבה להורים בנושא הסמים"
Member Comments for material titled "הורה לי דרך: כיווני מחשבה להורים בנושא הסמים"
Personal Collections for material titled "הורה לי דרך: כיווני מחשבה להורים בנושא הסמים"
Learning Exercises for material titled "הורה לי דרך: כיווני מחשבה להורים בנושא הסמים"
Accessibility Info for material titled "הורה לי דרך: כיווני מחשבה להורים בנושא הסמים"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

הורה לי דרך: כיווני מחשבה להורים בנושא הסמים

    

הורה לי דרך: כיווני מחשבה להורים בנושא הסמים

Logo for הורה לי דרך: כיווני מחשבה להורים בנושא הסמים
על הסכנות בשימוש בסמים (גם הסמים הקלים), ועל תפקידם של ההורים בהתוויית הדרך הנכונה.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 17, 2010
Date Modified in MERLOT: November 17, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: נוער, מאור, ילדים, סמים, מטח, הורות, חינוך

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional, College General Ed, College Upper Division, College Lower Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for הורה לי דרך: כיווני מחשבה להורים בנושא הסמים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page