הלוגיה שבפסיכו: האמנם הפסיכולוגיה היא מדע?
Peer Review for material titled "הלוגיה שבפסיכו: האמנם הפסיכולוגיה היא מדע?"
User Rating for material titled "הלוגיה שבפסיכו: האמנם הפסיכולוגיה היא מדע?"
Member Comments for material titled "הלוגיה שבפסיכו: האמנם הפסיכולוגיה היא מדע?"
Personal Collections for material titled "הלוגיה שבפסיכו: האמנם הפסיכולוגיה היא מדע?"
Learning Exercises for material titled "הלוגיה שבפסיכו: האמנם הפסיכולוגיה היא מדע?"
Accessibility Info for material titled "הלוגיה שבפסיכו: האמנם הפסיכולוגיה היא מדע?"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

הלוגיה שבפסיכו: האמנם הפסיכולוגיה היא מדע?

    

הלוגיה שבפסיכו: האמנם הפסיכולוגיה היא מדע?

Logo for הלוגיה שבפסיכו: האמנם הפסיכולוגיה היא מדע?
באיזו מידה הפסיכולוגיה מקיימת את כללי המשחק המדעי? לטענת המחבר אם היא תקיים כללים אלה באופן מלא היא תאבד עצמה לדעת. ומה מעמדה אם אין היא מוותרת על הרגשות וההתבוננות הפנימית, שאין אפשרות להכפיף אותם לכללי המשחק של מדעי-הטבע?
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 17, 2010
Date Modified in MERLOT: November 17, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: פילוסופיה של המדע, מאור, מטח, השיטה המדעית, פסיכולוגיה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College General Ed, College Upper Division, College Lower Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for הלוגיה שבפסיכו: האמנם הפסיכולוגיה היא מדע?

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page