מה לי ולגלובליזציה: בריאות
Peer Review for material titled "מה לי ולגלובליזציה: בריאות"
User Rating for material titled "מה לי ולגלובליזציה: בריאות"
Member Comments for material titled "מה לי ולגלובליזציה: בריאות"
Personal Collections for material titled "מה לי ולגלובליזציה: בריאות"
Learning Exercises for material titled "מה לי ולגלובליזציה: בריאות"
Accessibility Info for material titled "מה לי ולגלובליזציה: בריאות"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מה לי ולגלובליזציה: בריאות

    

מה לי ולגלובליזציה: בריאות

Logo for מה לי ולגלובליזציה: בריאות
מהי גלובליזציה? ומה לי- לנו ולה? מהם התהליכים העולמיים המשפיעים על חיינו? כיצד הם משליכים על חיי הפרט ועל זכויות האדם? כיצד הם באים לידי ביטוי במציאות הישראלית? ומה בין כל אלה לבין בריאות?
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 17, 2010
Date Modified in MERLOT: November 17, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: כלכלה, מאור, בריאות הציבור, מטח, זכויות אדם, גלובליזציה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: High School, College General Ed, College Upper Division, College Lower Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for מה לי ולגלובליזציה: בריאות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page