קרן המטבע הבין-לאומית: טיעונים בעד ונגד מדיניותה ואופן פעולתה
Peer Review for material titled "קרן המטבע הבין-לאומית: טיעונים בעד ונגד מדיניותה ואופן פעולתה"
User Rating for material titled "קרן המטבע הבין-לאומית: טיעונים בעד ונגד מדיניותה ואופן פעולתה"
Member Comments for material titled "קרן המטבע הבין-לאומית: טיעונים בעד ונגד מדיניותה ואופן פעולתה"
Personal Collections for material titled "קרן המטבע הבין-לאומית: טיעונים בעד ונגד מדיניותה ואופן פעולתה"
Learning Exercises for material titled "קרן המטבע הבין-לאומית: טיעונים בעד ונגד מדיניותה ואופן פעולתה"
Accessibility Info for material titled "קרן המטבע הבין-לאומית: טיעונים בעד ונגד מדיניותה ואופן פעולתה"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

קרן המטבע הבין-לאומית: טיעונים בעד ונגד מדיניותה ואופן פעולתה

    

קרן המטבע הבין-לאומית: טיעונים בעד ונגד מדיניותה ואופן פעולתה

Logo for קרן המטבע הבין-לאומית: טיעונים בעד ונגד מדיניותה ואופן פעולתה
קרן המטבע הבין-לאומית, נוסדה ב-1944, וכיום חברות בה 184 מדינות. בין מטרותיה: קידום שיתוף פעולה בתחום המוניטרי, יציבות בשערי החליפין בין מטבעות שונים, צמיחה כלכלית ורמה גבוהה של תעסוקה. המאמר סוקר ביקורות שמועלות נגד מדיניות הקרן ואופן פעולתה ומנסה להשיב עליהן.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 17, 2010
Date Modified in MERLOT: November 17, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: כלכלה, קרן המטבע הבין-לאומית, מאור, מדיניות כלכלית, מטח

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional, College Upper Division, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for קרן המטבע הבין-לאומית: טיעונים בעד ונגד מדיניותה ואופן פעולתה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page