'המפרנסת השנייה' בעידן הגלובליזציה: נשים בשוק העבודה בישראל
Peer Review for material titled "'המפרנסת השנייה' בעידן הגלובליזציה: נשים בשוק העבודה בישראל"
User Rating for material titled "'המפרנסת השנייה' בעידן הגלובליזציה: נשים בשוק העבודה בישראל"
Member Comments for material titled "'המפרנסת השנייה' בעידן הגלובליזציה: נשים בשוק העבודה בישראל"
Personal Collections for material titled "'המפרנסת השנייה' בעידן הגלובליזציה: נשים בשוק העבודה בישראל"
Learning Exercises for material titled "'המפרנסת השנייה' בעידן הגלובליזציה: נשים בשוק העבודה בישראל"
Accessibility Info for material titled "'המפרנסת השנייה' בעידן הגלובליזציה: נשים בשוק העבודה בישראל"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

'המפרנסת השנייה' בעידן הגלובליזציה: נשים בשוק העבודה בישראל

    

'המפרנסת השנייה' בעידן הגלובליזציה: נשים בשוק העבודה בישראל

Logo for 'המפרנסת השנייה' בעידן הגלובליזציה: נשים בשוק העבודה בישראל
המאמר סוקר את השינויים שחלו בשוק העבודה הישראלי, לגבי השתתפות נשים בכח העבודה, ומציע דרכים לשילוב הנשים על בסיס יותר שוויוני.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 18, 2010
Date Modified in MERLOT: November 18, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: נשים בעבודה, מאור, מטח, לימודי מגדר, שוק העבודה, גלובליזציה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional, College Upper Division, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for 'המפרנסת השנייה' בעידן הגלובליזציה: נשים בשוק העבודה בישראל

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page