התעשייה כראי למדינה בעבר וכמובילה בעתיד
Peer Review for material titled "התעשייה כראי למדינה בעבר וכמובילה בעתיד"
User Rating for material titled "התעשייה כראי למדינה בעבר וכמובילה בעתיד"
Member Comments for material titled "התעשייה כראי למדינה בעבר וכמובילה בעתיד"
Personal Collections for material titled "התעשייה כראי למדינה בעבר וכמובילה בעתיד"
Learning Exercises for material titled "התעשייה כראי למדינה בעבר וכמובילה בעתיד"
Accessibility Info for material titled "התעשייה כראי למדינה בעבר וכמובילה בעתיד"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

התעשייה כראי למדינה בעבר וכמובילה בעתיד

    

התעשייה כראי למדינה בעבר וכמובילה בעתיד

Logo for התעשייה כראי למדינה בעבר וכמובילה בעתיד
מידע על התפתחות התעשייה בישראל מסוף המאה ה-19 ובעתיד.
Material Type: Reference Material
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 21, 2010
Date Modified in MERLOT: November 21, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: תעשייה, מאור, כלכלת ישראל, מטח

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: High School, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for התעשייה כראי למדינה בעבר וכמובילה בעתיד

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page