תמורות מבניות בתעשייה הישראלית: תוצר, תעסוקה והון
Peer Review for material titled "תמורות מבניות בתעשייה הישראלית: תוצר, תעסוקה והון"
User Rating for material titled "תמורות מבניות בתעשייה הישראלית: תוצר, תעסוקה והון"
Member Comments for material titled "תמורות מבניות בתעשייה הישראלית: תוצר, תעסוקה והון"
Personal Collections for material titled "תמורות מבניות בתעשייה הישראלית: תוצר, תעסוקה והון"
Learning Exercises for material titled "תמורות מבניות בתעשייה הישראלית: תוצר, תעסוקה והון"
Accessibility Info for material titled "תמורות מבניות בתעשייה הישראלית: תוצר, תעסוקה והון"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

תמורות מבניות בתעשייה הישראלית: תוצר, תעסוקה והון

    

תמורות מבניות בתעשייה הישראלית: תוצר, תעסוקה והון

Logo for תמורות מבניות בתעשייה הישראלית: תוצר, תעסוקה והון
אף כי משקלה של התעשייה בתוצר, תעסוקה והון פיזי במגזר העסקי בישראל קבוע למדי בשלושת העשורים האחרונים, צוברת יציבות זו משקל ומצביעה על מרכזיותה של התעשייה בתהליך הצמיחה של המשק הישראלי.
Material Type: Reference Material
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 21, 2010
Date Modified in MERLOT: November 21, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: תעשייה, מאור, כלכלת ישראל, מטח

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional, College Upper Division, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for תמורות מבניות בתעשייה הישראלית: תוצר, תעסוקה והון

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page