התעשייה היום: מבוא
Peer Review for material titled "התעשייה היום: מבוא"
User Rating for material titled "התעשייה היום: מבוא"
Member Comments for material titled "התעשייה היום: מבוא"
Personal Collections for material titled "התעשייה היום: מבוא"
Learning Exercises for material titled "התעשייה היום: מבוא"
Accessibility Info for material titled "התעשייה היום: מבוא"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

התעשייה היום: מבוא

    

התעשייה היום: מבוא

Logo for התעשייה היום: מבוא
נתונים מספריים על המועסקים במפעלי התעשייה בישראל, על התפוקה, על הייצוא ועל ההשקעה הגולמית בתעשייה.
Material Type: Reference Material
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 21, 2010
Date Modified in MERLOT: November 21, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: תעשייה, מאור, כלכלת ישראל, מטח

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional, College General Ed, College Upper Division, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for התעשייה היום: מבוא

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page