כלכלת ישראל: תעשייה
Peer Review for material titled "כלכלת ישראל: תעשייה"
User Rating for material titled "כלכלת ישראל: תעשייה"
Member Comments for material titled "כלכלת ישראל: תעשייה"
Personal Collections for material titled "כלכלת ישראל: תעשייה"
Learning Exercises for material titled "כלכלת ישראל: תעשייה"
Accessibility Info for material titled "כלכלת ישראל: תעשייה"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

כלכלת ישראל: תעשייה

    

כלכלת ישראל: תעשייה

Logo for כלכלת ישראל: תעשייה
בשנות המדינה הראשונות היה מעמד התעשייה כשל "בת חורגת" בהשוואה לחקלאות שהיתה כאמור "בן יקיר". בסוף 1955 חל מפנה...
Material Type: Reference Material
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 21, 2010
Date Modified in MERLOT: November 21, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: תעשייה, מאור, כלכלת ישראל, מטח

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Middle School, High School, College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for כלכלת ישראל: תעשייה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page