ליז לא גרה כאן יותר: על גלובליזציה והגירת עבודה בישראל
Peer Review for material titled "ליז לא גרה כאן יותר: על גלובליזציה והגירת עבודה בישראל"
User Rating for material titled "ליז לא גרה כאן יותר: על גלובליזציה והגירת עבודה בישראל"
Member Comments for material titled "ליז לא גרה כאן יותר: על גלובליזציה והגירת עבודה בישראל"
Personal Collections for material titled "ליז לא גרה כאן יותר: על גלובליזציה והגירת עבודה בישראל"
Learning Exercises for material titled "ליז לא גרה כאן יותר: על גלובליזציה והגירת עבודה בישראל"
Accessibility Info for material titled "ליז לא גרה כאן יותר: על גלובליזציה והגירת עבודה בישראל"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

ליז לא גרה כאן יותר: על גלובליזציה והגירת עבודה בישראל

    

ליז לא גרה כאן יותר: על גלובליזציה והגירת עבודה בישראל

Logo for ליז לא גרה כאן יותר: על גלובליזציה והגירת עבודה בישראל
גיוס מהגרי עבודה לא יהודים ולא פלסטינים הפך את מדינת ישראל מ"מדינת-עלייה" ל"מדינת הגירה" בעל כורחה. הוא גם יצר שכבה חברתית חדשה, שמעמדה הלא-אזרחי הופך את המהגר למושא פגיע "וזמין" למעשי ניצול ולהפרה בוטה של זכויות יסוד.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 21, 2010
Date Modified in MERLOT: March 06, 2011
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מאור, מטח, כלכלת ישראל, מהגרי עבודה, עובדים זרים, גלובליזציה

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review
  Useful material in MERLOT
  avg: 3 rating
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College General Ed, College Upper Division, College Lower Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for ליז לא גרה כאן יותר: על גלובליזציה והגירת עבודה בישראל

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page