לקראת פוליטיקה של זהויות
Peer Review for material titled "לקראת פוליטיקה של זהויות"
User Rating for material titled "לקראת פוליטיקה של זהויות"
Member Comments for material titled "לקראת פוליטיקה של זהויות"
Personal Collections for material titled "לקראת פוליטיקה של זהויות"
Learning Exercises for material titled "לקראת פוליטיקה של זהויות"
Accessibility Info for material titled "לקראת פוליטיקה של זהויות"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

לקראת פוליטיקה של זהויות

    

לקראת פוליטיקה של זהויות

Logo for לקראת פוליטיקה של זהויות
מאמר זה מנתח את סוגיית הזהות בחברה הישראלית מנקודת המבט של השסע העדתי. הכותב מנתח את התפתחות היחסים בין הזהות ה"מזרחית" והזהות ה"אשכנזית" ואת תפקידה של מדינת הלאום היהודית בעיצוב זהויות אלו לאורך השנים. עיקר ניתוחו נעשה מנקודת המבט על מעמדה של התרבות המזרחית בכלל והמוסיקה בפרט, בחברה הישראלית.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 21, 2010
Date Modified in MERLOT: November 21, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מטח, סוציולוגיה, עדות בישראל, פוליטיקה של זהויות, מאור, החברה הישראלית, אפליה מתקנת, רב תרבותיות

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College Upper Division, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for לקראת פוליטיקה של זהויות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page