בובה של ילדה: על מדיניות הגנת הילד בישראל
Peer Review for material titled "בובה של ילדה: על מדיניות הגנת הילד בישראל"
User Rating for material titled "בובה של ילדה: על מדיניות הגנת הילד בישראל"
Member Comments for material titled "בובה של ילדה: על מדיניות הגנת הילד בישראל"
Personal Collections for material titled "בובה של ילדה: על מדיניות הגנת הילד בישראל"
Learning Exercises for material titled "בובה של ילדה: על מדיניות הגנת הילד בישראל"
Accessibility Info for material titled "בובה של ילדה: על מדיניות הגנת הילד בישראל"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

בובה של ילדה: על מדיניות הגנת הילד בישראל

    

בובה של ילדה: על מדיניות הגנת הילד בישראל

Logo for בובה של ילדה: על מדיניות הגנת הילד בישראל
המאמר עוסק בטיפול של הרשויות בילדים עניים בארץ, שמספרם עולה בעקבות המדיניות הכלכלית של מדינת ישראל. הפתרון הנגיש הוא הוצאת ילדים מהבית. המאמר מוכיח שפתרון זה מנציח את הבעיה במקום להתמודד עימה, ומציע תכניות מניעה ואמצעי תמיכה וטיפול חלופיים.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 21, 2010
Date Modified in MERLOT: November 21, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: ילדים בישראל, עוני, מתבגרים, מטח, מדיניות חברתית, מאור, ילדים

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional, College General Ed, College Upper Division, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for בובה של ילדה: על מדיניות הגנת הילד בישראל

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page