לקראת ביטחון סוציאלי מקיף
Peer Review for material titled "לקראת ביטחון סוציאלי מקיף"
User Rating for material titled "לקראת ביטחון סוציאלי מקיף"
Member Comments for material titled "לקראת ביטחון סוציאלי מקיף"
Personal Collections for material titled "לקראת ביטחון סוציאלי מקיף"
Learning Exercises for material titled "לקראת ביטחון סוציאלי מקיף"
Accessibility Info for material titled "לקראת ביטחון סוציאלי מקיף"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

לקראת ביטחון סוציאלי מקיף

    

לקראת ביטחון סוציאלי מקיף

Logo for לקראת ביטחון סוציאלי מקיף
על הביטוח הסוציאלי בישראל מתוך דבריו של יוסף אלמוגי, שהיה שר העבודה בממשלת ישראל, ובתוקף תפקידו כממונה על המוסד לביטוח לאומי.
Material Type: Reference Material
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 21, 2010
Date Modified in MERLOT: March 09, 2011
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מאור, מטח, מדיניות כלכלית, מדינת רווחה, כלכלת ישראל

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: High School, College General Ed, College Upper Division, College Lower Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for לקראת ביטחון סוציאלי מקיף

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page