ממסעות הפלמ"ח עד המוצ'ילרוס
Peer Review for material titled "ממסעות הפלמ"ח עד המוצ'ילרוס"
User Rating for material titled "ממסעות הפלמ"ח עד המוצ'ילרוס"
Member Comments for material titled "ממסעות הפלמ"ח עד המוצ'ילרוס"
Personal Collections for material titled "ממסעות הפלמ"ח עד המוצ'ילרוס"
Learning Exercises for material titled "ממסעות הפלמ"ח עד המוצ'ילרוס"
Accessibility Info for material titled "ממסעות הפלמ"ח עד המוצ'ילרוס"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

ממסעות הפלמ"ח עד המוצ'ילרוס

    

ממסעות הפלמ"ח עד המוצ'ילרוס

Logo for ממסעות הפלמ
מאמר זה מנתח את תופעת התרמילאות בקרב צעירים בוגרי צבא ישראלים, ובודק את ההנחה שהתרמילאות היא המשך של הטיילות הארצישראלית, שהתפתחה בעיקר במסורת המסעות של הפלמ"ח, והתמסדה בשנות העיצוב של המדינה.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 21, 2010
Date Modified in MERLOT: November 21, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: צעירים, החברה הישראלית, מאור, מטח, טיילות וטיולים, תרמילאות

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional, College Upper Division, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for ממסעות הפלמ"ח עד המוצ'ילרוס

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page