המגוון הביולוגי בראי האתיקה הסביבתית
Peer Review for material titled "המגוון הביולוגי בראי האתיקה הסביבתית"
User Rating for material titled "המגוון הביולוגי בראי האתיקה הסביבתית"
Member Comments for material titled "המגוון הביולוגי בראי האתיקה הסביבתית"
Personal Collections for material titled "המגוון הביולוגי בראי האתיקה הסביבתית"
Learning Exercises for material titled "המגוון הביולוגי בראי האתיקה הסביבתית"
Accessibility Info for material titled "המגוון הביולוגי בראי האתיקה הסביבתית"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

המגוון הביולוגי בראי האתיקה הסביבתית

    

המגוון הביולוגי בראי האתיקה הסביבתית

Logo for המגוון הביולוגי בראי האתיקה הסביבתית
המגוון הביולוגי הוא אחד ממונחי הדגל של החוששים לגורל הסביבה הטבעית, הרואים בפגיעה בטבע איום קיומי. בעשורים האחרונים קמו תנועות לשמירת הסביבה והן מייצגות השקפות עולם המעלות סוגיות אתיות שהתשובה עליהן תלויה במחלוקת בתחום האתיקה הסביבתית. על הגישות השונות בהקשר למגוון הביולוגי; השקפות אנתרופוצנטריות, השקפות ביוצנטריות והשקפות אקוצנטריות.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 22, 2010
Date Modified in MERLOT: November 22, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: אקולוגיה, מגוון ביולוגי, מאור, שימור, מטח, מדע וחברה, איכות הסביבה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: High School, College General Ed, College Upper Division, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for המגוון הביולוגי בראי האתיקה הסביבתית

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page