מתכונות והטעמות בתולדות החיים: גיבור חד-תאי אלמוני
Peer Review for material titled "מתכונות והטעמות בתולדות החיים: גיבור חד-תאי אלמוני"
User Rating for material titled "מתכונות והטעמות בתולדות החיים: גיבור חד-תאי אלמוני"
Member Comments for material titled "מתכונות והטעמות בתולדות החיים: גיבור חד-תאי אלמוני"
Personal Collections for material titled "מתכונות והטעמות בתולדות החיים: גיבור חד-תאי אלמוני"
Learning Exercises for material titled "מתכונות והטעמות בתולדות החיים: גיבור חד-תאי אלמוני"
Accessibility Info for material titled "מתכונות והטעמות בתולדות החיים: גיבור חד-תאי אלמוני"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מתכונות והטעמות בתולדות החיים: גיבור חד-תאי אלמוני

    

מתכונות והטעמות בתולדות החיים: גיבור חד-תאי אלמוני

Logo for מתכונות והטעמות בתולדות החיים: גיבור חד-תאי אלמוני
מדוע יש סוגים רבים כל-כך של דברים חיים? אקולוגיה היא המחקר של הרבגוניות האורגאנית. היא מתמקדת ביחסי-הגומלין של אורגאניזמים וסביבותיהם כדי לענות על השאלה.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 22, 2010
Date Modified in MERLOT: November 22, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: אקולוגיה, מגוון ביולוגי, אבולוציה, תקופת הקאמבריון, ביולוגיה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional, High School, College General Ed, College Upper Division, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for מתכונות והטעמות בתולדות החיים: גיבור חד-תאי אלמוני

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page