מתכונות והטעמות בתולדות החיים : הפנטאגון של החיים
Peer Review for material titled "מתכונות והטעמות בתולדות החיים : הפנטאגון של החיים"
User Rating for material titled "מתכונות והטעמות בתולדות החיים : הפנטאגון של החיים"
Member Comments for material titled "מתכונות והטעמות בתולדות החיים : הפנטאגון של החיים"
Personal Collections for material titled "מתכונות והטעמות בתולדות החיים : הפנטאגון של החיים"
Learning Exercises for material titled "מתכונות והטעמות בתולדות החיים : הפנטאגון של החיים"
Accessibility Info for material titled "מתכונות והטעמות בתולדות החיים : הפנטאגון של החיים"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מתכונות והטעמות בתולדות החיים : הפנטאגון של החיים

    

מתכונות והטעמות בתולדות החיים : הפנטאגון של החיים

Logo for מתכונות והטעמות בתולדות החיים : הפנטאגון של החיים
חלכל היצורים הינם צמחים או בעלי-חיים. יסודות השקפתנו על רבגוניות החיים מבוססים על האבחנה הזאת. המאמר מציע אבחנה שונה מזו, של חלוקה לחמש ממלכות שתציג סיפור הגיוני של רבגוניות אורגאנית.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 22, 2010
Date Modified in MERLOT: November 22, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מגוון ביולוגי, אבולוציה, מטח, סיווג, מיקרואורגניזמים, מאור, ביולוגיה, חד-תאים

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional, College General Ed, College Upper Division, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for מתכונות והטעמות בתולדות החיים : הפנטאגון של החיים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page