השבחה: הופעת המשביח המקצועי
Peer Review for material titled "השבחה: הופעת המשביח המקצועי"
User Rating for material titled "השבחה: הופעת המשביח המקצועי"
Member Comments for material titled "השבחה: הופעת המשביח המקצועי"
Personal Collections for material titled "השבחה: הופעת המשביח המקצועי"
Learning Exercises for material titled "השבחה: הופעת המשביח המקצועי"
Accessibility Info for material titled "השבחה: הופעת המשביח המקצועי"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

השבחה: הופעת המשביח המקצועי

    

השבחה: הופעת המשביח המקצועי

Logo for השבחה: הופעת המשביח המקצועי
על תחילתה של ההשבחה המתוכננת, ההכלאה, שתוצאתה היא צירופים חדשים של גנים.
Material Type: Reference Material
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 22, 2010
Date Modified in MERLOT: April 05, 2011
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מאור, מטח, חקלאות, השבחה

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: High School, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for השבחה: הופעת המשביח המקצועי

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page