מכונות גנים בפעולה
Peer Review for material titled "מכונות גנים בפעולה"
User Rating for material titled "מכונות גנים בפעולה"
Member Comments for material titled "מכונות גנים בפעולה"
Personal Collections for material titled "מכונות גנים בפעולה"
Learning Exercises for material titled "מכונות גנים בפעולה"
Accessibility Info for material titled "מכונות גנים בפעולה"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מכונות גנים בפעולה

    

מכונות גנים בפעולה

Logo for מכונות גנים בפעולה
הסוציוביולוגיה מנסה להסביר את ההתנהגות האנושית, כפרי של האבולוציה של המין-הביולוגי שלנו ולא רק תוצאה של חינוך וחִבְרוּת. המאמר בוחן את השוני בין התנהגויות גבריות ונשיות תוך השוואה להתנהגות יונקים אחרים.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 22, 2010
Date Modified in MERLOT: November 22, 2010
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: פסיכולוגיה אבולוציונית, מין ומיניות, אלטרואיזם, אבולוציה אנושית, מטח, הורות, מאור, לימודי מגדר, מדעי ההתנהגות, סוציוביולוגיה

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review
  Useful material in MERLOT
  avg: 3 rating
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional, College General Ed, College Upper Division, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for מכונות גנים בפעולה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page